Správný způsob managementu

Kdesi jsem četl, že správný menežr nedělí problémy podle akutnosti, ale podle strategičnosti. Získá víc času a akutní nestrategické záležitosti tak nějak samy vymizí.

Můj šéf se vyzná. Před létem přinesli naši uživatelé seznam dvanácti problémů, červeně označených jako urgentní, a vysvětlili, že pokud se okamžitě tyto problémy nevyřeší, nemohou pokračovat v práci.

Tak to nechal vyhnít. Přes léto byly schůzky s uživateli zrušeny a první byla až teď. Z dvanáctipoložkového seznamu vyškrtl šéf čtyři úplné kraviny a se zbývajícími osmi položkami jsme vsoupili do jámy lvové. Postupně jsme procházeli jednu po druhé - obsolete, už není třeba, vyřešili jsme to jinak, teď už pracujeme jiným způsobem...

Kolik toho nakonec zůstalo na seznamu? Nic. A všichni jsou spokojeni.

Žádné komentáře:

Okomentovat