Soutěž Bravissimo: Řešení 2. kola

Ptal jsem se na třetí klavírní koncert maďarského skladatele Bély Bartóka. Bartók jej (ne)dopsal ve Spojených Státech v roce 1945.

Mezi díla dokončená jiným skladatelem patří např. Mozartovo Requiem nebo Mahlerova Desátá symfonie.

Zcela správně na soutěžní otázky odpověděl DaveSil, a má tedy tři body. Hlava odpověděl dobře na základní otázku a nevěděl bonus, má tedy dva body. Orionka odpověděla dobře na bonus, ale zmýlila se v letopočtu dokončení koncertu, takže je tentokrát bez bodů.

Celkové pořadí po dvou kolech:

1. - 2. místo (3 body)
KrupičkaM, Orionka, DaveSil

3. místo (2 body)
Hlava

Žádné komentáře:

Okomentovat