Otevřený dopis předsedy Rady vysokých škol poslanci Krausovi

V Praze 20. listopadu 2003


Vážený pane poslanče,

v příloze Vám posíláme prohlášení sněmu Rady vysokých škol. Toto prohlášení souvisí s Vaší iniciativou v rozpočtovém výboru, kterou se pokoušíte odvést ze školství 430 mil. Kč.

Upozorňujeme Vás, že Rada vysokých škol se opakovaně snažila, a snad i úspěšně, mírnit razanci nátlakových akcí z řad angažovaných vysokoškolských studentů a velice nespokojených pracovníků vysokých škol. Jsme přesvědčeni, že vysoké školy dosud velmi odpovědně přijímaly zjevný rozpor mezi deklaracemi priorit a realitou v politických kruzích. Ani ten skřípot zubů jste zřejmě nezaslechl, když státem byly uhrazeny dluhy za špatné zastupování nás občanů u soudních dvorů.

Je-li uvážlivost a věcná argumentace reprezentace vysokých škol považována za slabost, musí přijít razantní odezva. Vaše osobní iniciativa hrubě poškozuje zájmy mladé generace, zejména pak té na vysokých školách.

Každopádně Vás naléhavě žádáme o písemné vysvětlení Vašeho návrhu. Rádi se s Vámi bezodkladně v této věci setkáme. Z médií jsme zjistili, že Vás k danému kroku pravděpodobně vedlo liknavé čerpání rozpočtu na kapitálové výdaje v roce 2003 v resortu školství. Zjistěte si, prosíme, potřebná fakta.

Příčinou dané situace jsou administrativní obtíže a procedurální otázky na některých ministerstvech, zejména pak mimo resort školství. Trestat školství, tj. v tomto případě vysoké školy, za těžkopádnost státní mašinérie a spletitost zákonů, je nevkusné a snad i zvrhlé, činí-li tak poslanec.

Myslíte, že nás těšilo, byla-li dotace na kapitálové výdaje pro rok 2003 uvolněna až na podzim? Jednali jsme, zlobili jsme se. Asi jsme tak činili moc potichu. Váš návrh má ale možná znaky geniality: dokončete systém zákonů a nařízení či vyhlášek v podobě, kdy již nelze vydat ze státního rozpočtu ani korunu. Deficit státního rozpočtu přestane být problémem. Školství, zejména pak vysoké, rovněž přestane být problémem, nebude pak totiž existovat.

Věříme, že tato vize je Vám přece jen vzdálená a Váš pozměňovací návrh v tichosti stáhnete. Do voleb možná část vysokoškoláků zapomene, že jste tento návrh podal, a opět budete moci úspěšně kandidovat.

Přesto od Vás očekáváme písemnou odpověď a prosíme, raději hned v těchto dnech.

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
předseda Rady vysokých škol


 

Prohlášení sněmu Rady vysokých škol

Karolinum, Praha 20. 11. 2003 v 11.30

Sněm Rady vysokých škol je na základě informací náměstka ministryně doc. Koláře silně znepokojen pozměňovacím návrhem poslance Krause v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pan poslanec navrhuje, aby částka 430 mil. Kč z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla převedena do kapitoly všeobecné pokladní správy. Sněm Rady vysokých škol se vážně obává, že případné přijetí tohoto návrhu by velice negativně ovlivnilo úroveň vzdělávací a výzkumné činnosti veřejných vysokých škol a zásadně tento návrh odmítá.

2 komentáře:

  1. No jo, mrcha diakritika... jak se člověk na chvíli otočí, hned dělá brajgl... to už je skoro jak s poslancema.

    OdpovědětVymazat
  2. Něco se stalo s (některou) diakritikou v dopise :-(

    OdpovědětVymazat