Změna výhledu

Doma budu, už jsem se narajzoval dost - řekl jsem si, když jsem se na podzim 2005 vrátil ze Ženevy.

Jenomže člověk má všelijaká nutkání a pnutí. A temné stíny a divé sny. A hluché kvítí a probdělé noci.

A pořád se zvažuje a váží. Eliahu Inbal na jedné misce, Michael Tilson Thomas na druhé. Obléknout kabátec a prásknout do koní!

Změna výhledu, o tu tu teď běží. Jiné hlasy, jiné pokoje. Jiné všechno, jen ten strach je stejný. Někdo jiný bude kontrolovat, kdy Livie zhasíná na hradě, někdo jiný bude z politiky dostávat osypky.

My táhneme na západ.

From San Francisco