Softwarové patenty

Zaregistroval jsem jakési šílenství ohledně schvalování zákona o softwarových patentech. Všude narážím na nějaké protesty a celé mi to nějak uniká...

Neříkám, že je ten zákon dobrý. Nečetl jsem ho. Ale mám nepříjemný pocit, že jej četl málokdo z těch, kteří proti němu protestují. Jako by to byla jenom zkratka, červený hadr.

Sám nevím, co znamená softwarový patent. Neumím to definovat. Jenom vím, že to ve spojené Evropě nesmí být povoleno. A v Americe to povoleno je? Jak se na to tváří Asie?

Fakt jsem mimo mísu. Jak jsem pochopil z jedné anglicky psané stránky, tak dnešní direktiva EU zakazuje patentovat algoritmy. A teď má být tenhle zákaz nahrazen něčím, co si může každý stát definovat sám. Že bych kvůli tomu vytáhl do ulic, to teda fakt ne.

Kdysi jsem vykřikoval "free speech!" a - stejně jako všichni - měl na svých stránkách blue ribbon. Dnešní šílenství mě moc nebere. Na Evropskou unii kašlu a těším se, až se rozpadne. I se svým parlamentem.