Ranní běh 8

A zítra už určitě ráno, fakt!

22:28 - 22:32 - 22:37

Tep 166.

Sám jsem na ty čtyři minuty zíral. Je to prostě zázrak.

Brzo ráno nevstanu, mám v bytě divnou zónu (v Norimberku jsem bez problémů vstával v půl šesté, skoro!), a pak už je na běhání moc vedro.

Ty opravdu běháš, na svých vlastních nohách? I takového povzbuzení se mi dostává, a to prosím od mých nejbližších!

Slovní úloha: V půlce prvního kola (to jsem si ještě myslel, že s přehledem zvládnu tři kola) jsem potkal dvě ženy, an any zvolna kráčejí kráčely kráčejí proti mě. Ve druhém kole jsem je potkal již v jedné čtvrtině. Kolikrát rychleji jsem se pohyboval?

Řešení: Od našeho prvního do druhého setkání jsem doběhl druhou polovinu prvního kola a první čtvrtinu kola druhého. Ony během téhož časového úseku ušly čtvrtinu kola. Pohyboval jsem se tedy třikrát rychleji. Kdo to nezvládl, nechť mi alespoň řekne, jestli jsem v zadání správně použil "an" a určí jeho slovní druh. (Vyřešeno, opraveno, vizte komentáře.)

Úlohu i řešení jsem vymyslel přímo za běhu, zdá se tedy, že mozek i při běhu funguje alespoň na nejnižší stupeň.