Soutěžíme o motorku

Slibovaná soutěž je tady. Je méně sofistikovaná, než jsem původně zamýšlel, ale pořád ještě stojí za to.

$$OBR6680$$ Na počátku byla cena. A některé z vás mohou tuto pravdu potvrdit. Luxusní cena - barevný obrázek super motorky, po které touží každý moderní chlapec a každá moderní dívka. Sen, kterému se nevyhnou snad ani bratři a sestry v různých politických uskupeních.

Cenu jsem tedy měl, leč neměl jsem soutěž. A dát ten obrázek někomu jen tak, nezaslouženě, to už zavání hříchem. A na to já nejsem. Věřil jsem ale, že jednou přijde ten okamžik pravdy, kdy prohlédnu. Věřil jsem, že si mě má soutěž najde.

Ta chvíle přišla včera večer v letadle. Když mě už přestalo bavit zmatené pobíhání letušek, odložil jsem Palm, kterým jsem vyhledával další blízká elektronická zařízení, a uchopil fotoaparát.

A tak tedy já, Symbol, vyhlašuji soutěž, v níž jednou jedinou cenou jest slastný obrázek motorky, který výherci či výherkyni pošlu poštou. Který stát se mi to podařilo vyfotografovat?

Své odpovědi pište do komentářů. Každý může odpovědět pouze jednou. Pokud porušíte toto pravidlo nebo jiná pravidla, která jsem příliš líný specifikovat předem, budete ze soutěže vyloučeni a vaše jméno bude potupným a hanebným způsobem použito v mém novém filmu. Což sice není novinka, ale i já fandím recyklaci.