Balkanistika na MU: Chceš zápočet? Kup si moji knížku!

Mají to divné móresy na balkanistice Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Neumožňují vystudovat těm, kdo si nekoupí jistou (neprodejnou?) knihu.

Publikaci České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě (Bibliografie za léta 1991-2000) napsal PhDr. Hladký et al a vydalo ji vydavatelství Masarykovy univerzity nákladem 160 výtisků. Stojí 300 Kč. Jistě chvályhodný počin.

Jenže jak ji prodat? Nabízet ji studentům na přednášce? Stalo se, dokonce třikrát, ale nikdo ji nechtěl...

Řešení se našlo: "Tuto publikaci si povinně pořídí každý student balkanistiky. Bez ní nebude možné předmět ukončit!" Tato nechutnost se zcela oficiálně objevila u předmětů pro balkanisty (například zde). A je to.

Můžete se šprtat jak chcete, můžete umět bulharsky pozpátku, přijdete na zkoušku a budete prošacováni. Máte knihu? Nemáte? Tak nemáte zkoušku. Chcete zkoušku udělat? Kupte si knihu, k dostání na sekretariátě.

Nebo to funguje naopak? Nic jste neuměl, ale knihu máte, tak já vám to teda napíšu...

Stanovit jako jednu z podmínek nutných k ukončení předmětu zakoupení knihy je navýsost sprosté. Vedoucí Ústavu slavistiky prof. Pospíšil o těchto praktikách neví nebo má také máslo na hlavě? A změní se něco, pokud by studenti dosáhli odstranění těch přiblblých vět z oficiálních materiálů? V hlavách těch, kteří si troufli je tam napsat, asi těžko. Že, pane doktore Krejčí?