Psycho po půl roce

Po šesti měsících opět začal blogokolovat jungovský psychotest.


Za půl roku jsem se nezměnil. Introverze, intuice, myšlení, usuzování, v tom jsem silný. Chybí mi fílin', ale protože mi chybí, nevadí mi to.

Temné stránky mé osobnosti

Smyslové vjemy jsou u něj často velmi omezené a úzké, jeho názory takřka nevyvratitelné. Nerad si uvědomuje opozici, s níž se může otevřeně setkat, není
ochoten si připustit, že jeho myšlenky mohou být nedokonalé. Má sklony ignorovat pocity a názory jiných, a to jak těch, kteří by
jej mohli podpořit, tak i těch, kteří mají kritické výhrady. Vyniká v zobecňování, klasifikování, nacházení vhodných příměrů a
příkladů, a dokáže demonstrovat cokoli, o čem chce své okolí
přesvědčit. Nepokládá většinou za nutné sdělovat východiska, ze
kterých jeho závěry a soudy vycházejí.

Jeho emocionální stavy nebývají v jeho chování patrné. Dokáže být
chladný, rezervovaný, odtažitý a nepřístupný. Ve společnosti a
mezilidském styku se může chovat povýšeně až nezdvořile, ignoruje
drobné rituály, například stisk ruky, které jsou zavedené proto, aby se
druzí cítili v pohodě. Nezájem ze strany okolí nebo kritika ho nevyvádí z rovnováhy, protože
věci, které dělá, dělá proto, že je o nich vnitřně přesvědčen.

Na
první místo staví myšlení, pomocí něhož se vztahuje k ostatním lidem
a ke světu. Pokud se však jeho ego zvrtne do své temnější podoby, stává se z
něj exhibicionista, se znaky narcisismu, zaujetím pro sebe samého,
hrající si na vyvoleného a jedině povolaného.

Kritika jej zatvrzuje.

Tak co, ještě se se mnou chcete kamarádit? Nebo byste raději někoho jiného?

Světlé stránky mé osobnosti

Dokáže být pronikavým inovátorem, zejména na poli myšlenek a nápadů,
dovede se úžasně soustředit. Nejvíce ho potěší, když vidí své
představy uskutečněné v praxi, jako vítězství ducha nad hmotou. Jeho
vůle dokáže přenášet hory, nemožné se od možného liší jen tím, že trvá
déle. Nezná slovo nejde nebo nelze.

Jeho sebedůvěra pramení z bohatých vnitřních zdrojů introvertní
intuice a inspirace. Soustředí se na možnosti, uvažuje a myslí ve
formách čisté logiky a obvykle se velmi snadno rozhoduje. Mívá neobyčejný smysl pro to, věci dotahovat, a být schopen předvídat
i dlouhodobé důsledky nynějších činů. Pokud je přesvědčen, že jsou
správné a přínosné, dokáže je uvádět v život, a je-li třeba, i bez
ohledu na oběti, čas a energii.

Objevuje se v zaměstnáních, kde se teoretické modely proměňují na
skutečnost, je skvělý ve vědeckém výzkumu, v politice a také na
vysokých manažerských pozicích. Jako kolega, partner i nadřízený si potrpí na harmonii a pořádek.

Pokud si někoho oblíbí, dokáže být velmi oddaný a pozorný, bývá velmi tolerantní a nešetří podporou.

No tak ještě přemýšlejte. Ale pozor, je nás takových málo, jen 1% populace. Je to potěšující, vědět, že v tuto chvíli běhá po světě 64 milionů na vlas stejných lidí jako jsem já.

Tady je ten test.

5 komentářů:

 1. Díky za tip, zkusím si ho taky vyplnit, a asi i zveřejnit nějaké výsledky. Bylo by možná zajímavé, kdyby si to zkusili o další blogeři...

  OdpovědětVymazat
 2. A pokud někdo nemá chuť odevzdávat svá osobní data (viz ten Františkův vtípek kdysi), existují i čistě interaktivní bez-mailové alternativy, i když nemám tušení, zda jsou výsledky srovnatelné (a neprodukuje tolik řečí, ale kdo je potřebuje? a možná by se našly zase jinde): třeba http://similarminds.com/myers-briggs-jung.htmlJá jsem... a just nepovím!

  OdpovědětVymazat
 3. ...takže úplnej vopak mne, přelétavého motýla:)

  OdpovědětVymazat
 4. Nikoli opak, drahá MB, intuici máme společnou! A proto mám přelétavé motýly tak rád...JVjr: Chraň příroda, že bych jim snad odevzdával něco jako své jméno či email... A o tom, co jsi, tu vůbec nikdo nepochybuje, jsi RZMBRD. :-)

  OdpovědětVymazat
 5. já bych řekla, že je toho víc - třeba ještě ta množina jednoho dřepíku:)-

  OdpovědětVymazat