Úterní rozjímání o Kristu

Pátý den našeho rozjímání bude patřit tajuplné vlastnosti X.

Naše znalost je, bratři a sestry v Kristu, docela rozsáhlá. Na základě čtyř dogmat už víme, že z dobra plyne jen dobro, že opakem dobra je zlo, že dobrou vlastnost možná někdo má, že Bůh je husté ztělesněné dobro, že je možné, že Bůh existuje a že jeho podstatou jest právě to, že je Bohem.

Co je to ale vlastnost X, která pro nás bude zcela klíčová? Řekneme, že někdo má vlastnost X, pokud z jeho podstaty vyplývá, že nutně existuje někdo s touto vlastností. Tedy téměř žádné zesílení (až na tu nutnost). Ze včerejších důsledků mj. též plyne, že to dvojité někdo mluví o tomtéž.

Poslední dogma, které je pro nás přichystáno, tvrdí: mít vlastnost X je dobré.

Vrcholem dnešního dne je toto zamyšlení: Je možné, že Bůh nutně existuje.

Důkaz je, jak už to tak bývá, prostý. Vlastnost X je dobrá, tedy je možné, že existuje někdo, kdo ji má. Bůh ji má zcela jistě, neboť je tak definován. Tím vlastnost X tvrdí, že pokud tedy Bůh existuje (a zatím víme, že je to možné), tak existuje nutně. Je to tedy možnost nutnosti přesně podle dnešního zamyšlení.

Nad dopisy bratří a sester

Některé vaše reakce mě rozesmutnily. Málo rozjímáte, přátelé. Některé z vás nedostatek rozjímání svádí k hříchu. Oplzlými komentáři to začíná a kde to končí? Na šikmé ploše, na šibenici? Takhle se odvděčujete svým drahým rodičům?

Někdo se dokonce domnívá, že jde o nějaký žert či fikci. Tváří v tvář důkazu se někdo odváží pochybovat, zlehčovat, usmívat se? Jediná Hanka nezklamala. Děkuji ti za to, dítě. Věz, že tento důkaz, který bude zítra, v den šestý, slavnostně zakončen zvoláním Hallelujah!, je zcela ekologický a při jeho konstrukci nebylo ublíženo žádnému zvířátku.