Týden neklidu českého vysokého školství - petice

Vysokoškoláci začínají být neklidní. Vy se jim divíte?


Petice proti dlouhodobému podceňování veřejného vysokého školství v České republice

Vážení členové vlády České republiky!

Už neuvěřitelně dlouhou dobu se ví o tom, že je české vysoké školství v krizi. Ví se o tom, že většina vysokoškolských učitelů má ostudně nízký plat, že absolventi ztrácejí zájem působit na akademické půdě a že se průměrný věk učitelských sborů neustále zvyšuje. Ví se o tom, že vnitřní zadlužení vysokých škol v tuto chvíli převyšuje 10 miliard korun, že mnoho z vysokých škol má už jen základní problém postarat se o svůj běžný provoz. Ví se o tom, že se naše vysoké školy nevyrovnají vysokým školám v Evropské unii - zázemím, technickým vybavením, a v důsledku toho často ani kvalitou výuky.

Podle volebních programů napříč všemi politickými stranami má být kvalitní vzdělání pro Českou republiku prioritou, a přesto všichni politici s nepochopitelným klidem tolerují, že se současný alarmující stav na vysokých školách nadále zhoršuje. Investice ze strany státu naprosto neodpovídají tomu, že počet vysokoškolských studentů ve shodě s moderními světovými trendy stále roste, rozšiřuje se nabídka studijních oborů a prohlubuje se spolupráce s významnými zahraničními univerzitami. A přitom je všeobecně známá zkušenost těch evropských států, které investicemi do vzdělání nešetří: stará-li se společnost o výchovu své budoucí elity, vrací se jí to nejenom v růstu ekonomiky, ale v celkovém zvýšení konkurenceschopnosti vůči ostatním státům.

Je až trapné na tyto zjevnosti znovu upozorňovat. Není ale jiná cesta. Nedopusťte proto, aby byl význam vzdělání v naší republice nadále podceňován. Uvědomte si, že nejdůležitější krok, jak umožnit kvalitní a perspektivní rozvoj českého vysokého školství, je v tuto chvíli zvýšit podíl veřejných financí. Nezapomínejte na svou odpovědnost při schvalování rozpočtu na rok 2005.


Další informace: Týden neklidu