CzechTek: Policii nevěřím ani slovo

Cílem Policie České republiky je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Základními hodnotami Policie České republiky je profesionalita, nestrannost, odpovědnost, ohleduplnost, bezúhonnost. Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

Nevěřím, že se policie nechystala potlačit CzechTek za jakoukoli cenu.

Nevěřím, že policie obsadila dálniční exit proto, že musela prověřit platnost nájemní smlouvy.

Nevěřím, že policie bránila ve vjezdu na okolní pozemky až poté, co obdržela trestní oznámení od vlastníků těchto pozemků. Nevěřím ani tomu, že ta trestní oznámení byla vůbec podána.

Nevěřím, že policie záměrně nelhala, když tvrdila, že smlouva o pronájmu je neplatná, odvolaná, určená k jiné akci nebo pro jiný počet osob.

Nevěřím, že policie zasahovala v souladu s pokyny státního zástupce.

Nevěřím, že soudní znalec počítal, kdy škoda na ostatních pozemcích přesáhne pět tisíc korun, když ani policie neměla jasno v tom, kudy vedou hranice mezi parcelami.

Nevěřím, že policie nezasáhla záměrně v noci proto, aby bylo znesnadněno její zákrok zdokumentovat. Nevěřím, že ze stejného důvodu v té době neuzavřela dálnici D5.

Nevěřím, že policisté neměli či neskrývali svá identifikační čísla úmyslně.

Nevěřím, že jednání policistů nebylo ovlivněno přímou politickou podporou Jiřího Paroubka a Františka Bublana.

Nevěřím, že smrt jednoho účastníka CzechTeku byla zaviněna dopravní nehodou, jak ji popisuje policie.

Nevěřím jim už ani slovo.