CzechTek: Kdo co řekl či napsal

Několik zaznamenáníhodných výroků z internetu, novin a televize. Průběžně aktualizováno. Pokud víte o něčem, co tu chybí, dejte vědět v komentářích. Hledám zejména údajné výroky Blanky Kosinové o neplatnosti smlouvy.


Bublan, ministr vnitra

V pondělí jsem se pokusil vyjednávat s příznivci techna, ale oni to odmítli. I to je určitý signál.

Jsem ale přesvědčen, že většina věcí byla v pořádku, a budu si za tím stát.

Nás rozháněli za politické názory. To, co dnes předvádějí někteří příznivci techna, mi připadá, že se chtějí bavit za každou cenu, povyrazit se a že to chtějí mít spojeno s policejním odporem. Silnější myšlenku tam nenacházím.

My je zakazovat nechceme. Já proti technu nic nemám, ať si každý poslouchá, co chce. Tady šlo čistě o ochranu soukromého majetku.

Kdyby si něco řádně pronajali, ohlásili to a navezli tam třicet mobilních toalet, je všechno v pořádku. (řečeno před rokem)

Kdyby oni dopředu řekli: "Budeme to mít tam a tam, zařídíme si to takhle, máme zabezpečenu hygienu," možná by tam policie asistovala, ale rozhodně by to nikdo nezakazoval. Oni to ale znova utajovali do poslední chvíle, potom se někde začali umísťovat, nebylo jasné, jestli mohou, nebo ne, nebylo jasné, komu pozemek patří. Pak se začali rozmísťovat na úplně jiných pozemcích, než měli pronajaté. Tam jich byla velká většina. Následovala trestní oznámení majitelů pozemků, lesní správy, zkrátka těch věcí se tam nakumulovalo příliš. Policie nemohla jen tak přihlížet.

Mohl by být porušen zákon. Policie může postupovat i v takovém okamžiku. A tam tomu všechno nasvědčovalo. (odpověď na otázku: Jaký zákon byl porušen v okamžiku, kdy policie nenechala sjet technaře ani z dálnice?)

To je zase něco úplně jiného. (odpověď na otázku: Takže policie bude příště preventivně rozhánět účastníky mítinků KSČM, protože je velmi pravděpodobné, že tam budou páchat trestný čin podpory a propagace totalitních hnutí?)

Jde o princip: když někdo naruší soukromý pozemek, musí být potrestán, respektive musí být prosazen zákon. Nemůžu se dívat jen na škody.

Kdyby to policie nechala, tak by ta škoda byla za několik dní vyšší, příští rok bude zase taková, a tak půjdeme donekonečna. Policie musela říct: Pokud to nechcete dělat jinak, pak ten prostor opusťte.

Policie kontaktovala majitele pozemků, oni často ani nevěděli, že se tam má něco takového dít. (odpověď na otázku: Policie v noci z pátku na sobotu objížděla majitele oněch pozemků, jestli náhodou nechtějí podat trestní oznámení, dokonce přivezla i znalce, aby hned spočítal škodu. To teď bude běžný policejní servis?)

To já nevím. Pokud se majitelé ptali, co mají učinit, řekli jim třeba, že mohou podat trestní oznámení. Ale já u toho nebyl. (odpověď na otázku: A přemlouvali je policisté, aby podali trestní oznámení?)

Policie musí konat. Kdyby tomu nechala volný průběh, zase bychom čelili výtkám, že se nic neudělalo, že nechrání soukromý majetek...

Útoky začaly ze strany účastníků CzechTeku. Útočili kameny, zápalnými lahvemi, měli baseballové pálky, mačety, což mě vede k zamyšlení, proč tam přišli: Chtěli jen tančit a poslouchat hudbu, nebo rovnou přišli bojovat?

Víte, ono se pak s takovou masou těžko jedná. Řada lidí už tam byla pod vlivem alkoholu i drog.

Domluvilo se, že policie bude razantní a nebude technařům ustupovat, aby si dělali, co chtěli. Bylo to rozhodnutí policejního prezidenta a krajských ředitelů. To šlo zcela mimo politiku.

Informoval jsem ho, že akce začíná a že policie je připravena zasáhnout, pokud dojde k porušení zákona. (o Paroubkovi)

Já nevím, jestli jsem to říkal přímo takhle. Policie majitele vyslechla a on opravdu v prvních chvílích vyjádřil určitý podiv, že tam bude CzechTek. To lze doložit. Pak nejspíš došlo k jednání s účastníky a on se začal držet verze, kterou zastává dodnes. (odpověď na otázku: V pátek jste říkal, že majitel pronajaté louky pan Plesky odvolal svůj souhlas s akcí. Ale to on nikdy neudělal. Proč jste to říkal?)

Ne, ne, ne, to je nedorozumění. Státní zástupce byl na místě a policie s ním jen konzultovala další kroky, třeba zda vydá souhlas k zabavení technické aparatury. Samozřejmě, příkazy k akci dával policejní orgán, ne státní zástupce.

Ty zápasy se tam konají každý týden, kdežto těch pár obcí řeší takovou situaci jednou za padesát let. A ti obyvatelé jsou vyděšení a žádají o pomoc. (o rozdílu mezi Czechtekem a fotbalovým utkáním)

O jednotlivých excesech víme a budou se vyšetřovat. Nechci ale, aby to zpochybnilo celý zásah

Jakmile by se už na louku dostalo několik tisíc lidí, dalo by se zasáhnout jenom těžko.

Účastníci té party se dopustili protiprávního jednání. Oni si tam pronajali nějaký kus louky, ale okolo jsou jiné pozemky, které by tím trpěly.

Opakuji, že pokud je v okolí několik jiných pozemků, které patří jiným majitelům a tyto pozemky by trpěly tím, že by se přes ně jezdilo, tak to nemůžeme dopustit.

Nejvíc práce bylo na dálnici D5, která byla zablokovaná. Tu se podařilo zprůjezdnit. Lidé, kteří ji zablokovali, byli vytlačeni ven. Šlo nám o to, aby tam nedošlo k ohrožení provozu a neodnesli to ostatní lidé, kteří nemohli jet po dálnici dál.

S premiérem Paroubkem jsme se shodli, že budeme postupovat razantně a nedovolíme masové shromáždění na nedovoleném místě, protože potom se to už těžko rozpouští.

Kdyby k tomu přistoupili nějakým otevřeným způsobem a řekli, chceme to udělat tam a tam, máme na to souhlas vlastníka pozemku, máme vše zajištěno, no tak by s tím nikdo problém neměl.

Policie se na tu akci připravovala dost dlouho, protože se o ní vědělo. Já jsem to s vedením policie konzultoval. Tehdy jsme si jasně řekli, že policie bude postupovat razantně, a pokud bude porušen zákon nebo bude jen náznak, že by mohl být porušen, okamžitě zasáhne. O každé změně ve vývoji jsem byl informován.

Oni si potom všichni zvykli jezdit k nám. To není dobrým signálem.

Pokud někam přijedu autem, a nevím, jestli za chvíli nebudu odjíždět, tak nebudu pít alkohol.

Policie zasahuje, pokud je porušován zákon, nebo hrozí, že by byl porušován. Na CzechTeku bylo několik znaků, že by byl zákon porušen i v dalších dnech. Takže policie rozhodla celou akci ukončit.

Nejsem na místě, takže nemůžu hodnotit, jestli je zákrok adekvátní, nebo ne. Policie ale postupuje podle dohody se státním zástupcem, který je rovněž přítomen.

Už dnes jsme přesvědčeni o tom, že by bylo potřeba trošku změnit zákon o shromažďování, protože tam jsou nejasná místa, která potom vedou k obcházení tohoto zákona.

Jsem přesvědčen, že postup policie byl správný. Vinu za střet připisuji organizátorům akce, kteří od počátku nekomunikovali s policií.

Některé reakce veřejnosti, médií a politiků se mě osobně dotýkají. Vadí mi zejména srovnávání akce se zásahem komunistické policie v listopadu 1989, které evokovalo volání účastníků technoparty "Máme holé ruce".

Máme demokratický stát, demokratickou policii a chceme, aby ta policie měla určité slovo a určitou moc, aby mohla zastávat právo a chránit majetek druhých.

Pokud se někomu postup policie nelíbí, má možnost stěžovat si či podávat žaloby, nemůže však s ní začít bojovat a házet po ní kamení.

Konspirovali, utajovali místo, což vyvolávalo pochybnosti policie.

To jsme nečekali. (o tom, že se technaři dostali na louku přes les)

Nebylo možné vyčkávat, jak se situace na místě konání této hromadné akce vyvine.

Nepředpokládám ale, že by tam bylo něco pro inspekci ministra vnitra, protože u akce byl i státní zástupce a žádné porušení zákona ze strany policistů mně nebylo hlášeno.

Jak již jsem řekl, zásah byl nezbytný.

Já mám informace jen takové, jaké dostávám, jsem mimo republiku. Policie však nezasáhla na dálnici, ale na místě, kde se účastníci technoparty chtěli shromáždit. Zasáhla tak, aby nemohli přijíždět na to místo.

Mám rozporuplné informace. Někdo říká, že to bylo povoleno pouze pro 50 lidí.

Mně pouze premiér řekl, že chce, abychom provedli razantní zásah. Je tam státní zástupce, který s policií její kroky konzultuje.

Vliv premiéra Paroubka na celou tu akci nebyl nějaký zásadní.

Bylo velmi těžké vymezit, která ta louka byla pronajatá a která ne.

Ten ani, chudák, nevěděl, o co jde. (myšlen majitel pozemku)


Paroubek, premiér

Policejní jednotky nejsou za škody zodpovědné

Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé.

S tvrdým jádrem inspirátorů technoparty jsou trpké zkušenosti v celé Evropě. Toto jádro tvoří nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony. Provokují masivní, alkoholem a drogami přiživované silácké demonstrace proti pokojné společnosti.

Přes internet a mobilní síť se informují tak, aby se jejich zahraniční skupiny i domácí organizátoři, křižující zemi ve velkých automobilech, dozvěděli o utajovaném místě konání v okamžiku, kdy jsou schopni velice rychle vyrazit.

To není hudební nadšení, ale spíše se to podobá rizikovým adrenalinovým aktivitám, které s pomocí alkoholu i drog dokáží vytvářet nebezpečné situace pro své okolí.

Přitom nutno také počítat s narušováním životního prostředí, i elementární hygieny, rizika šíření AIDS, žloutenky, salmonely atd. až po zamoření celých lokalit odpadky. Těchto zkušeností je v mnoha našich obcích více než dost.

Cožpak všichni tito naši spoluobčané nemají právo na spánek, výchovu dětí a bezpečí?

Proto začaly technoparty směřovat k nám a v minulých letech byla naše policie příliš tolerantní a nedokázala jim zamezit. Tentokrát se poprvé této divoké akci podařilo zabránit.

Agresivní útoky vyvolali přívrženci party. Policie je vytlačovala a bránila se. Nakonec ubránila jak sebe, tak celé široké okolí, a tím dala najevo, že jsme spořádaná, demokratická země, která dokáže své občany ochránit před divokými výtržnostmi.

Jakékoliv paralely s předlistopadovým režimem, praxí SNB, a dokonce listopadovým útokem SNB proti studentům jsou nemístné. Je to v podstatě urážka našich občanů, kteří v listopadu 89 vyšli do ulic s ušlechtilým lidským poselstvím, a každá analogie se současnou zběsilostí mladých anarchistů je naprosto nekorektní a účelová.

Současná hysterická reakce pravicové opozice vzbuzuje úžas, kam až může vést odmítání politické spoluzodpovědnosti za udržování každodenní, všední demokracie a pokoje v této zemi.

To je smutná věc. (o demonstracích proti policejnímu zákroku)

Určitě byl ten zákrok policie adekvátní, šlo o nelegální akci. V krátké době připravíme určité změny legislativy, aby se už takové akce neopakovala.

Zásah byl podle mých informací na příkaz státního zástupce.

Pokud si tam budou lehat dál na dálnici, mají je naložit do autobusu a dostat je z republiky.
Husák, náměstek policejního prezidenta

K pozemku žádné cesty nevedly... měli si zajistit přístup na pronajatý pozemek.

Na legálně pronajaté louce bylo jen asi pět mladíků s malou aparaturou, kteří sami odešli.

S fyzickými útoky začali účastníci technoparty, když na kordon v klidu stojících policistů začali házet lahve a další předměty.

Policie byla zaskočena brutalitou shromážděných lidí.

Vůbec mě nenapadlo, že bychom mohli čelit takto agresivnímu davu.Kníže, ředitel tachovské policie

Šroub tvrdil, že na svou soukromou oslavu pozval okolo stovky lidí. Za ostatní odpovědný není a není ani organizátorem festivalu CzechTec. Proto jsme oslovili majitele pozemku a zeptali se ho, kdo nese odpovědnost za akci pro tisíce lidí. Při výslechu v Praze řekl, že on odpovědnost určitě neponese. Pokud mluví Šroub o stovce lidí, ať si je vybere. A že si výslovně nepřeje, aby se na jeho louce velká taneční akce uskutečnila. Proto jsme tam další lidi nevpustili.

Loňský ročník byl také v Tachově a nám se v podstatě vyčítalo, že jsme nekonali. Termín byl známý dopředu, také způsob najíždění byl prakticky stejný jako loni. Zahájili jsme proto šetření, zda nedochází k podezření z trestného činu. Platí zásada oficiality, takže nikdo nemusí na nic čekat. Bylo jasné, že kdyby tam lidé najeli, došlo by ke škodám, jako v loňském roce. Policie tady není od toho, aby ji měli lidé rádi, ale od toho, aby chránila občany.

Ucpání dálnice jsme nezpůsobili my, ale najíždějící účastníci. Snažili jsme se pak dopravu hned uvolnit, ale byly tam už takové fronty, že to nebylo řešitelné.

Výroky politiků jsem vůbec nesledoval. Rozhodli jsme o tom my v Tachově, podepsal jsem to já a nesu tedy za to zodpovědnost. Žádné politické tlaky tu nebyly.

Nikdo z policistů neztratil nervy, kdyby ano, byla by ta zranění sakra těžší. Jsem na ně hrdý.

Bezpečnostní síly jen chránily zájmy majitelů pozemků okolo louky pronajaté organizátorem akce.

Policie plnila své poslání chránit majetek osob. Důvodem zásahu proti davu 5000 lidí byla trestní oznámení majitelů okolních pozemků a snaha zabránit škodám a trestné činnosti účastníků technoparty. Na rozdíl od loňského roku na to policie měla dost sil.

Policisté se snažili co nejrychleji zjistit majitele pozemků, kde technoparty mělo konat. Spolupracovali přitom s katastrálním úřadem. Majitele pozemků okolo jsme informovali a zjišťovali, jestli dali souhlas ke vstupu na své pozemky.

Majitele pozemku, který měli účastníci pronajatý, vypověděl, že počet účastníků měl být okolo 50.

Většina lidí se pohybovala mimo pronajatý pozemek a podle soudního znalce hrozilo, že škody přesáhnou 5000 korun, proto se policisté rozhodli zakročit.

Udělal bych totéž i loni, ale tehdy jsem měl sotva 50 lidí.

Ani těch tisíc policistů by mě nestačilo zítra k ovládání nebo řešení situace, kdybych měl dvacet třicet tisíc účastníků proti sobě a měl bych proti policii celou veřejnost.

Policie je od toho, aby konala.

Státní zástupce nám nemůže dávat souhlas, jestli budeme používat jednotky pod hromadným vedením. Toto rozhodnutí je činěno námi.

Gregor, zástupce šéfa centrály pořádkové policie

Nikdy bohužel nevyloučíte, že jedinec neudrží disciplínu. Když se mu to ale prokáže, bude potrestán.

Zákroky pravidelně nacvičujeme. Když trénujeme ve vojenských újezdech, tak jdeme natvrdo. Přesto se může stát, že při akci to z tisíce policistů několik málo jednotlivců neustojí.

Eger, okresní státní zástupce v Tachově

Do způsobu zásahu nemá státní zástupce co mluvit, to je věc policie.

Pózel, státní zástupce

V době zásahu žádný státní zástupce na místě technoparty nebyl.


Plesky, majitel pozemku

Nedal jsem nikomu najevo, že bych od souhlasu odstoupil. Smlouva platí.

Je mi jedno, jestli tam bude 50 lidí nebo deset tisíc.


Kosinová, policejní mluvčí

Jestli souhlas majitele je nebo není, v tuto chvíli není podstatné. Podstatný je nesouhlas majitelů okolních pozemků, protože k louce nevede veřejně přístupná cesta.

Akci budeme ukončovat jedině tehdy, pokud bude v rozporu se zákonem.

Naším cílem je samozřejmě, aby Czechtek neproběhl, ovšem je to otázka správného monitoringu anebo i toho, jak rychle policie dokáže zareagovat na možné konání.

My žádáme občany i v jejich vlastním zájmu, aby si své pozemky hlídali.


Soukup, západočeský policejní mluvčí

Zákrok nařídil velitel opatření a schválil ho i přítomný státní zástupce. Na místě ale byl i policejní prezident Jiří Kolář.

Nebylo možné to vyřešit jinak. Za kolaps mohou účastníci technoparty, kteří odmítli výzvy, aby pokračovali v jízdě směrem na Rozvadov, a ti, kteří blokovali dálniční výjezd.Pachl, velitel policejního zásahu

V současný době zjišťuje policie, jestli je tato akce povolená nebo nikoliv.
zdroje

Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé

Policie se rozhodla ukončit CzechTek

Bublan kvůli CzechTeku neodstoupí

Bublan: Zásah proti CzechTeku byl nezbytný

Policie rozehnala CzechTek

Bublan: Prý to bylo povoleno jen pro 50 lidí

Stovky aut ochromily dálnici

Hájili jsme právo, říká šéf zásahu Jaromír Kníže

Zastupitelství zásah na CzechTeku nepovolilo

Česká televize: Události 29. 7. 2005

Česká televize: Události 31. 7. 2005

Nova: Televizní noviny 31. 7. 2005

Žalobci usvědčují Bublana ze lži

Sešup pana Bublana

Bublan: Razantní zákrok byl naprosto nezbytný

Bublan: Neměli porušovat zákon

Policie nasadila proti technařům těžkooděnce

CzechTek ochromil Tachovsko, zastavil dálnici

Paroubek politoval zraněné, Klaus žádá vysvětlení

Česká televize: Události 26. 7. 2005

Nova: Televizní noviny 26. 7. 2005

Bublan: Selhali jen jednotlivci

Bublan: Nic proti technu, ale šlo o zákon

Škody způsobené účastníky CzechTeku dosahují statisíců, odhaduje Paroubek

16 komentářů:

 1. ještě Bublan, 31.7.: Oni si potom všichni zvykli jezdit k nám. To není dobrým signálem. viz http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050731_162418_domaci_ad

  OdpovědětVymazat
 2. Aktualizováno. Bublanův bubl o tom, že když nevím, jestli nebudu náhodou za chvíli zmlácen, nemám pít alkohol, patří ke skutečným perličkám.

  OdpovědětVymazat
 3. to jo. teda já zuřim!

  OdpovědětVymazat
 4. (4) nebyla reakce na (3) ;-)

  OdpovědětVymazat
 5. Uniká mi, jak Tě může nechat chladnou skutečnost, že se možná už nenapiju ... j/k

  OdpovědětVymazat
 6. podle mě policejní práci jasně vystihuje tohle:Technaři však policisty překvapili, když se na louku dostali přes les. "To jsme nečekali," přiznal ministr.viz http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050801_142658_domaci_ton

  OdpovědětVymazat
 7. hele nerezignoval ten zmiňovaný policejní prezident Kolář po tom útěku Krejčíře náhodou ?

  OdpovědětVymazat
 8. jj, to s tim necekanym figlem technaru, ze sli pres les je opravdu zaznamenanihodne.

  OdpovědětVymazat
 9. Opět aktualizováno - pár výroků z idnes.cz a z úterních (26. 7.) televizních zpráv.

  OdpovědětVymazat
 10. zajímavý je, že přechod přes les policie nečekala, ale od začátku ho z povzdálí monitorovala

  OdpovědětVymazat
 11. Ve funkci však Kolář zůstane až do 15. srpna. viz http://zpravodajstvi.centrum.cz/domov/clanek.phtml?id=368519

  OdpovědětVymazat
 12. Bublan by teď tedy určitě pít alkohol neměl - myslím, že mu hrozí bezprostřední nebezpečí, že bude zmlácen...

  OdpovědětVymazat
 13. Teda to sou frky, na nektry vyroky by si meli panove dat patent. :)P.S. Pardon jestli nekomu vadi prezivka, ale sem uz na ni zvyklej. ;)

  OdpovědětVymazat
 14. Jeste mne tak napada, ze tady v tom state asi nikdo nesmi vybocovat z rady. To je demokracie jak noha, kdyz si nemuzu vybrat jak budu vypadat a jake budu mit zajmy. Co treba ty manevry na srazu Hells Angels, vypadaj jinak nez prumerny lidi a uz jim pobihaj za zadkama flojdi se samopalem. :-/

  OdpovědětVymazat
 15. Hele já si myslim že Paroubek a Bublan sou prostě ... je toho tolik žě bych si vypsala klávesnici...policie to prostě přehnala. nemuselo to bejt tak drsný. clovek si tam stihne dát jedno pivo a přilítne mu slzák do ksichtu....................

  OdpovědětVymazat