Předběžné chrlení ohně na Mediář

Pan papež promine, ale Mediář je trvalým zdrojem poučení a zábavy.

Tohle není TEN článek o studentech žurnalistiky, ale pouhý předskokan. Takový ten s vlaječkou...

Mediář to poslední dobou (několik málo let) opravdu v interpretaci přehání. Poslední článek Barbory Dlabáčkové je pitoreskní esencí toho, čeho jsou studenti (a studentky) žurnalistiky schopni.

Už Eco kázal, že není většího prohřešku, než obejít prostředníka. Dlabáčková se s tím vypořádala makabrózně: Napsala, že rakouský Der Standard nazval Grosse mazaným taktikem, přičemž "nazval" je odkaz, svádící k tomu, že za ním bude schovaný derštandardský článek - ouvej, je tam článek ihnedu. Geniální.

Dlabáčková tvrdí, že byl Gross nazván mazaným taktikem, Hospodářky tvrdí, že "vše nasvědčuje tomu, že ... Gross znovu potvrdil svou pověst mazaného taktika".

Je to totéž? Je i není. Student[i|ky] žurnalistiky tím prostě trpí: Je nutno přeformulovávat! Asi se to i vyučuje: Vše je nutné přeformulovat, i za cenu pokroucení původního významu.

Protože jak jinak se z "Ta (rozuměj vláda) by měla mandát na předem stanovenou dobu: maximálně do příštích voleb v červnu 2006" může stát "Podle předpovědí deníku vydrží případná Kohoutova vláda do řádných voleb", jak jinak se z "do té doby, jak se dá kalkulovat, by mohly být aféry Stanislava Grosse zapomenuty" může stát "kdy si na Grossovy aféry už nikdo ani nevzpomene"?

~

Minule o Ireně Zemanové, příště možná o Vendule Křížové, vše pouze zcela předskokansky!