Dříve - nyní

Odborně se tomu říká facelifting.

$$OBR30655$$