Amerika žije ve světě predikátové logiky prvního řádu

A proto Kerry nezvítězil...

Neboť z tvrzení "John Kerry se chce stát prezidentem USA" a "prezidentem USA je George W. Bush" plyne "John Kerry se chce stát Georgem W. Bushem". A to by mu manželka nedovolila...