Kolejní rada: Případ uzavřen!

Pokud spolu se mnou sledujete příběh gaunerské kolejní rady na jedné brněnské koleji, mám pro vás dobrou zprávu. Kolejní rada už není.

Pro připomenutí: Upozornil jsem rektora Zlatušku na podvody při volbě kolejní rady, má žádost o prošetření doputovala na Útvar kontroly MU, odkud mi přišel velmi svérázný dopis, a dnes jsem se konečně dozvěděl výsledek kontroly:


Šetření průběhu voleb bylo ukončeno 18. 11. 2003 a v plném rozsahu potvrdilo skutečnosti, které jste uvedl ve svém podnětu z 29. 10. t. r. S ohledem na výsledky šetření byl případ postoupen k dořešení paní prorektorce Gregorové, která v rámci své působnosti rozhodla, že volba kolejní rady, konaná dne 29. 10. 2003, je neplatná, a nařídila konání nových voleb.

1 komentář: