Kouzelná debata o stipendiích

Matfyzácký senát schválil novelu stipendijního řádu MFF UK. A díky pozměňovacím návrhům je v tom docela zmatek.

Celá debata trvala už asi rok. Řeklo by se, že po ročním úsilí bude novela jistě důkladně připravena. Leč schválené znění tomu neodpovídá.

Když budu hodně stručný: Do této doby dostávalo stipendium vždy padesát nejlepších (podle studijního průměru) studentů v každém ročníku. Protože ale dlouhodobé statistiky ukazovaly, že mezi těmito padesáti je nepoměr mezi studenty jednotlivých studijních programů (stipendium dostávalo hodně fyziků a málo informatiků), navrhla studentská komora dělit těch padesát studentů "spravedlivěji" na studijní programy. A to tak, že stipendium dostane určité stejné procento fyziků, matematiků a informatiků tak, aby jich celkem bylo padesát.

Tento jistě dobře myšlený návrh se nepodařilo prosadit do návrhu stipendijního řádu, který předložil studijní proděkan. Ten to v oficiální důvodové zprávě dost neurvale informatikům vytmavil: že prý informatici nemají rádi základní teoretické předměty, nechtějí se učit a navíc si mohou během studia přivydělávat pěkné peníze bokem, a tak není důvod jim ještě přilepšovat na stipendiích.

Informatici si tento plivanec do tváře nechali líbit (proč?!) a studenti podali svůj návrh jako pozměňovací. Mezitím ale přišel další pozměňovací návrh, a to na omezení absolutním průměrem. Stipendium by neměli dostat studenti s průměrným prospěchem horším než 1,35.

Návrhy byly podány tak nešťastně, že přijetí jednoho z nich vedlo k nehlasovatelnosti druhého. Celé to bylo okořeněno diskusí, proč zrovna 1,35 a ne třeba 1,416. Nakonec se pláclo 1,4 a oba návrhy (dělení na matematiky, fyziky a informatiky i absolutní číslo) byly schváleny.

Celý stipendijní řád pak byl přijat jen velmi těsně (17 senátorů pro, minimum pro přijetí bylo 16).

Schválení obou pozměňovacích návrhů se sice podařilo vyřešit legislativně, ale nikdo vlastně netuší, co to přesně bude znamenat. Může se stát, že teď bude dostávat stipendium místo padesáti studentů jen dvacet či třicet. Číslo 1,4 bylo schváleno jen tak z fleku, od stolu, aniž by měl někdo k dispozici nějaké propočty. Ba co víc, aniž by se vůbec někdo po nějakých propočtech ptal.

Roční diskuse se točila stále dokolečka a nakonec bylo schváleno to, o čem se vlastně nediskutovalo. Závěrečné kuloární vyjádření jednoho ze senátorů, že teď prostě rok počkáme a když to nebude fungovat, tak stipendijní řád zase změníme, je trochu silná káva.

Byl bych od matfyzu čekal víc.

Update: Požádal jsem o pár simulačních výpočtů a je trochu jasno. Počet informatiků, kteří by podle nového řádu dostali stipendium, zůstává stejný, počet matematiků a fyziků klesá, v některých ročnících i dost radikálně (asi o 15 studentů). Jsem přesvědčen o tom, že ani jeden senátor hlasující pro netušil, že hlasuje pro tohle.

1 komentář:

  1. Nově přijatý řád mi místy připadá dosti pitomý. Doufejme, že alespoň snížení počtu stipendistů povede ke zvýšení částky vyplacené jednotlivci. I když (si) to vedení fakulty nechce připustit, výše prospěchového stipendia na MFF je v dolní polovině rozpětí stanoveného univerzitním předpisem.Jako člen legislativní komise AS Univerzity Karlovy jsem několikrát sledoval kuriózní obsah či formu postupu akademických funkcionářů fakult a v duchu jsem si říkal, že tohle se na matfyzu nemůže stát. Nicméně nové metody projednávání - návrh vznesený bez odůvodnění (přesněji s odůvodněním z říše snů, "zdá se mi, že by tam takové omezení mělo být"), nezkoumání jeho následků, schválení přes jednoznačný nesouhlas legislativní komise - naznačují, že jsem se asi mýlil.Největší vinu na celé tragikomedii však nesou studenti v senátu, kteří vystupují nejednotně, nevěnují návrhu dostatečnou vnitřní diskusi, nerozmýšlejí si, co je pro studenty výhodné.

    OdpovědětVymazat