Beneš se zasloužil, ale který?

Poslanecká sněmovna dnes schválila dvouparagrafový zákon.

§ 1
Edvard Beneš se zasloužil o stát.


§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Co s tím? Pan Edvard Beneš žije v Praze-Chodově, najděte si ho v telefonním seznamu a zeptejte se ho, jestli ví, o jaký stát se zasloužil.