Dopis policii

Možná k smíchu, možná k pláči.

Policie České republiky
Obvodní ředitelství Praha III
Místní oddělení Žižkov
Lipanská 16
130 72 Praha

Č. j.: ORIII-54-1/MO2-PŘ-2005

Vážený pane majore Touši,

děkuji Vám za Vaše vyrozumění z 24. ledna tohoto roku. Pochopil jsem z něj, že dosud neznámý pachatel poškodil žluté vozidlo Opel Corsa. Nevím ale, proč mi to oznamujete, protože s tímto vozidlem nemám nic společného.

Naopak bych se rád dozvěděl, jak pokračuje pátrání po pachateli, který poškodil mé vozidlo, modrý Opel Astra. V kopii Vašeho vyrozumění jsem si dovolil červeně zaškrtnout evidentně špatné údaje, i když jde v podstatě o drobnosti. Kromě jiného vozidla je špatně také místo (o dvě ulice) a čas (o jeden den) spáchání přestupku, a má adresa (o 100 kilometrů).

Z celého vyrozumění tedy zůstává platný pouze zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. I tady ale přetrvávají jisté výhrady. Zákonem stanovená doba na zjištění osoby pachatele je podle paragrafu 58 odst. 3 písm. b) (na který se odvoláváte) jeden měsíc ode dne, kdy se orgán policie o přestupku dozvěděl. Zdá se tedy, že jste se o přestupku spáchaném na začátku ledna 2005 dozvěděli už 24. prosince 2004. Není mi jasné, proč jste včas nezasáhli.

Těším se, že od Vás dostanu nové, korektní vyrozumění, spolu s vysvětlením všech těch přehmatů. Jistě se tomu pak společně zasmějeme. Ostatně, já se směji již nyní.

Pokud pátrání po pachateli stále trvá (jak uvádíte), zajímalo by mě, jak se to reálně projevuje. Vyslýcháte svědky? Snímáte otisky prstů? Nebo jen čekáte, až se Vám někdo přizná? Berte to jako žádost podle paragrafu 58 odst. 4 výše zmíněného zákona.

Srdečně

Petr Olmer
Původní dopis:

Praha 24. leden 2005

Pan
Petr Olmer
Ul. Lipská č. 20
180 00 Praha 8


Vyrozumění

K případu přestupku proti majetku dle ustanovení paragrafu 50 odst. 1, písmena a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel na Praze 3, ul. Přemyslovská č. 14 tím, že poškodil vozidlo tov zn. Opel Corsa, barvy žluté, R.Z. 3A2 7683 v přesně nezjištěné době od 09:30 hodin dne 31.12.2004 do 15:00 hodin dne 2.1.2005, Vám sděkuji, že celá věc byla dnešního dne odložena dle ustanovení paragrafu 58 odst. 3, písm. b), uvedeného zákona, neboť se v zákonem stanovené době nepodařilo zjistit osobu pachatele. Pátraní po pachateli trvá.

pprap. Gabriel Martin
policejní inspektor

mjr. Mgr. Petr TOUŠ
vedoucí oddělení

4 komentáře: