Jak se dal Petr do práce

Především byl okamžitě akceptován jako šéf.

Byl to on, kdo měl rozhodovat, co se bude dělat, co se dělat nebude, kdy se to dělat nebude, a za jak dlouho lze očekávat první zhroucení systému. Byl to on, kdo musel tvrdě oponovat, pokud se diskuse uchylovala k nepravostem, byl to on, kdo musel vymášlet věci dobré a správné tak, aby do sebe zapadaly, aby výsledek byl čistý a přehledný.

Byl to tedy Petr, kdo rozdělil problémy do čtyř základních kategorií, určil jejich důležitost a pořadí jejich zpracovávání, kdo zpracoval přehledný souhrn požadavků. Petra práce bavila, a nebylo se tedy čemu divit, když náhle začínalo být odpoledne a pak skoro večer. Byl čas jít se ubytovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat