Jak Petr vysvětloval Thomasovi rekurzi.

Když si mohl Petr vybrat, jakým způsobem se má vrhnout na danou věc, nejraději volil rekurzi, což mu způsobovalo nemalé problémy při nakupování a při sexu.

Na smazání podstromu stromové datové struktury, což byl problém, se kterým Thomas nemohl hnout, byla ale rekurze vpravdě ideální. Thomas ale rekurzi neznal, a proto byl nucen absolvovat lekci.

Přátelským hlasem Petr stručně formuloval a posléze načrtl rekurzivní volání funkce, která maže podstrom. Thomasovi se to líbilo, ale upozornil na to, že kořen podstromu může mít nejen syny, ale také vnuky. Petr pochopil, že Thomas nic nepochopil.

Pokud funkce smaže podstromy všech synů daného uzlu a pak i tento uzel, netřeba uvažovat o vnucích, říkal Petr. Ale kde takovou funkci vezmeme, ptal se Thomas. Pak upozornil na zjevnou chybu, protože v těle funkce byla tato volána.

Petr zjihl, schéma rozepsal do funkce se všemi podrobnostmi a dovolil Thomasovi, aby tu funkci přepsal do počítače. Funguje to, volal pak Thomas, a Petr šel raději nakoupit.