Mých křečí se bojte, moji drazí

Myšlének, které nepodrazí.

Choboty. Vejce. Šlápoty ve tmě. Čí je ta nadílka? Čí úděl?

Prsty v křečích, neforemně. Stoupám. A výtah stojí. Muka. Muka. Dávné stepi. Jazyk, co se nerozštěpí.

Námrazy nálad, k seškrábnutí. Bolíš. Křičíš. Zdáš se mi.

Pod kaštany fouká. Možná už zima. Možná už věčné tikání. Nerozumím. Nechci nikam. Nepoznávám se. Pokání.

Co měřím sobě, měřím jiným. Mám omluvy, ale vždy jen pro sebe. Možná jen lehké poblouznění. Jdi do sebe. Jdu do tebe.