Jménem republiky

Exkluzivně přinášíme výňatek z jistého soudního spisu.

Obvinění

Obžalovaný, Ludwig Wolfgang Pontmercy, nar. v Praze, byl obviněn z tohoto hrůzného činu:

- pod pláštíkem tmy se vloupal na sporák a ukradl z osmaženého rybího filetu kůži, se kterou následně seskočil na zem, kde již zmíněnou kůži sežral

Přednesené důkazy nepřímé

- zmizelá rybí kůže

- mastná skvrna na podlaze

- podezřelé olizování se

- nechuť k následné večeři

Průběh soudního vyšetřování

Obžalovaný se cítí nevinný, důkazy popírá. K vyšetřování se staví netečně, se soudem nespolupracuje. V průběhu jednání dokonce usnul.

Rozsudek

Jménem republiky: Obžalovaný byl shledán vinným v celém rozsahu obžaloby a odsuzuje se k pěti dnům hladovění.

Odůvodnění

Vzhledem k důvodnému podezření, že se po spořádání rybí kůže obžalovaný chystal i na samotnou rybu, byl určen trest při horní hranici zákonné sazby.

Doplnění (o 20 minut později)

Obžalovanému se zbytek trestu promíjí pro dobré chování.

2 komentáře: