Je dovoleno pít?

České vysoké učení technické, Fakulta jaderné fyziky a inženýrství, přednáška z etiky. A jeden ze studentů dostal žízeň.

Napil se a strhlo se peklo na zemi. Jak si to jen mohl dovolit, jak neetické!

Jedna studentka se pak ve své eseji zamýšlí nad tím, jaký dopad může takové pití mít:"Jistě, můžeme namítnout, že se snad moc nestalo. Ale - pitím na přednášce to začne a čím to skončí? Šibenicí?"

"Ano, můžeme onu příhodu interpretovat v duchu různých poststrukturalistických vazeb, ale není to jen nemravné uhýbání před velkým tématem, důkaz toho, že naše společnost o etiku vlastně vůbec neusiluje?"

"Jestliže se mládež neumí a nechce ptát, kdo jsme a kam vlastně jdeme, má dnešní občanská společnost ještě vůbec šanci? A není pak diskuze o etice jen leštěním dávno shnilých trámů?"


Celá esej v PDF: Pití na přednáškách z etiky jako příznak úpadku občanské společnosti