A zase pauza

Nábytek smontován, nepořádek uklizen - co dál? Do Neapole!

Chinin opět osiří. Ludwig putuje do Anniných rukou - naposledy jí rozdrápal tapety, uvidíme, co provede nyní.

A já si jedu odpočinout do Neapole. Prý se tam hodně krade, tak mě třeba taky ukradnou...