Jene, pyř se!

Zahněděnou cestou po Na Opyši.


Nevíte, co! Chachá, kdepak "pyř se", to používám jenom já, to nikdo nezná. Ale je to správně!

Tuhle zase, přišel s tím papírem, koukám na to, a hned říkám: "Cos mi to, Jene, přinesl? Co to je, toto? Jene, pyř se!"

A on se skutečně hned zapýřil, ale ne že by věděl, co to znamená, to ne, on se zapýřil právě proto, že nevěděl, chachá! To je ta krása!

Inu, kdepak "pyř se", to je moje specialita. To vy ani nemůžete znát, ale jinak mluvíte dobře, kdepak tři tři, vy jste určitě čtyři čtyři, to mi věřte.

Tak na shledanou, na shledanou!

~

A vystoupila. 

5 komentářů: