Jak se naučit velkou násobilku

A jak na prstech spočítat, kolik je osmkrát devět.


Osm jest o tři větší než pět, zvedneme tedy na levé ruce tři prsty. Devět jest o čtyři větší než pět, zvedneme tedy na pravé ruce čtyři prsty. Nyní sečteme zvednuté prsty - je jich sedm, a to nám určuje desítky. Na levé ruce máme dva nezvednuté prsty, na pravé jeden. Tato čísla vynásobíme a výsledek přičteme k desítkám. Vyjde nám sedmdesát dva, a to jest hledaný výsledek.

Obecně tvrdíme, a čtenář si jistě snadno ověří, že nelžeme, že (5+a)(5+b) = 10(a+b) + (5-a)(5-b).

Pro velkou násobilku tedy odečteme deset od součtu, abychom získali desítky, a násobíme jen cifry na pozici jednotek.

Chceme např. ohromit své přátele, jak rychle spočteme třináct krát sedmnáct. Tři plus sedmnáct jest dvacet (tedy máme dvě stě), tři krát sedm jest dvacet jedna. Výsledek jest dvě stě dvacet jedna. Jsme obdivováni a můžeme si dát další porci liverpoolského čýzkajku.