Jak má vypadat správný zvířecí pas

Není nad krásu unijních nařízení...


Tak tedy, všechno je v nařízení. Jmenuje se
Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 998/2003/ES ze dne 26. května
2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v
zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS.

V Kapitole I, článku 3 tohoto nařízení se praví:

Pro účely tohoto nařízení se "pasem" rozumí jakýkoliv doklad, který umožňuje
jasnou identifikaci zvířete v zájmovém chovu, obsahuje údaje umožňující
kontrolu statusu zvířete s ohledem na toto nařízením a je vypracován v
souladu s druhým pododstavcem článku 17.


Pojďme na článek 17. Jeho druhý pododstavec je:

Vzory pasů, jež musejí doprovázet převážená zvířata
druhů uvedených v částech A a B přílohy I, se vypracují postupem podle
čl. 24 odst. 2.


Ha, článek 17 byl jenom pointer! Tak nic, copak asi je ve druhém odstavci článku 24? Toto:

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Pokud se snad domníváte, že rozhodnutí 1999/468/ES je rozhodnutí týkající se zvířecích pasů, hluboce se mýlíte. Jde o rozhodnutí o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. (Mimochodem, zkuste si jen tak ze cviku zkusit tento dokument najít na webu EU za předpokladu, že znáte pouze jeho číslo. Lahůdka.)

Závěr: Pasem se rozumí jakýkoliv doklad, který je vypracován v souladu s regulativním postupem Evropské komise a jejich výborů, s přihlédnutím k nepřekročení prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu.

A nakopat do řiti byste nechtěli?

Žádné komentáře:

Okomentovat